• DØMT: En 49-åring fra Rwanda er dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap på over 2000 tutsier Her fra et fengslingsmøte i Oslo tingrett med forsvarer Harald Stabell. FOTO: HÅVARD BJELLAND

Rwander dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap på over 2000 tutsier

Sadi Bugingo er dømt til 21 års fengsel.