Nobelkomiteen mener Lundestad har brutt taushetsløftet

Nobelkomiteen mener at dens tidligere sekretær Geir Lundestad har brutt sitt taushetsløfte på flere punkter i boka «Fredens sekretær».

FÅR KRITIKK: Nobelkomiteen mener at Geir Lundestad har brutt sitt taushetsløfte.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

På et møte mandag drøftet Nobelkomiteen Lundestads bok som ble gitt ut i forrige uke. Ifølge komiteen undertegnet Lundestad og komitémedlemmene følgende taushetserklæring i 2014: «Nobelkomiteen legger til grunn at dens leder, nestleder og medlemmer, samt Nobelkomiteens sekretær er innforstått med taushetsplikten knyttet til komiteens vurderinger, diskusjoner og avgjørelser knyttet til forslagsstillere og kandidater til Nobels fredspris, både i gjeldende år og femti år fremover.»

— Fortsatt bundet

— Denne erklæringen representerer en skriftliggjøring av den forståelse som alltid har eksistert rundt taushetsplikten og som er nedfelt i Nobelstiftelsens vedtekter, heter det i en uttalelse fra komiteen.

Nobelkomiteen mener at Lundestad som tidligere ansatt er bundet av taushetsløftet, uansett om han selv mener regelen burde vært endret i retning større åpenhet.

«Den Norske Nobelkomite mener Geir Lundestad på flere punkter har brutt sitt taushetsløfte», heter det videre i uttalelsen.

Geir Lundestad måtte tåle kritikk fra flere hold etter at «Fredens sekretær» ble gitt ut torsdag i forrige uke. Blant annet hevdet flere at han i boka begår et karakterdrap på Nobelkomiteens tidligere leder Thorbjørn Jagland.

- Klart tillitsbrudd

Ifølge komiteen er dens arbeid organisert på en måte som skal gi rom for en fri og åpen debatt det ikke refereres fra. Videre skal komiteen være uavhengig.

«Fortrolighet og konfidensialitet en forutsetning for å skape den atmosfære av trygghet og gjensidig respekt som er nødvendig for å kunne drøfte seg fram til gode, felles standpunkter. Den Norske Nobelkomite mener Geir Lundestad har begått et klart tillitsbrudd overfor komitémedlemmer og ledere som i fortrolighet har diskutert Nobels fredspris med ham og i hans nærvær. Dette gjør han blant annet gjennom beskrivelser av personer og prosesser i komiteen», heter det i uttalelsen som komiteen kom med mandag.

Komiteen ønsker ikke å kommentere boka ytterligere «av respekt for den taushetserklæring komiteen har undertegnet og av hensyn til komiteens integritet».

Publisert: