Mannen nektet straffskyld og forklarte retten at barnebarna løy og at moren til ett av barna hadde manipulert fram en anmeldelse, skriver Avisa Nordland.

I dommeravhørene forklarte barnebarna seg om gjentatte overgrep. Retten la i bevisvurderingen de to fornærmedes forklaring til grunn.

— Retten bemerker at de fornærmedes og tiltaltes forklaringer er svært motstridende. Det finnes ingen vitner som har sett tiltalte utføre handlingene som er beskrevet i tiltalebeslutningen, står det i dommen.

I skjerpende retning har retten lagt vekt på at de fornærmede var svært unge da overgrepene skjedde. Retten mener at det ikke er noen formildende omstendigheter i saken.

Han må også betale oppreisningserstatning på 20.000 kroner til hvert av barnebarna. I tillegg må han ut med 5.000 kroner i sakskostnader.