Varselet om plassfratredelse for 312 av totalt 330 medlemmer i Widerøes kabinforening ble meldt inn til Riksmekleren i april. Meklingen starter tirsdag, og dersom partene ikke kommer til enighet innen midnatt tirsdag vil alle flyselskapets avganger bli rammet fra onsdag morgen.

Årsaken til konflikten er ikke lønns— eller arbeidstidsvilkår, men at de kabinansatte krever forhandlingsrett og medinnflytelse over hva slags pensjonsordning arbeidsgiveren tilbyr de ansatte, opplyser arbeidstakerorganisasjonen Parat til NTB.

Nulloppgjør

— De kabinansatte i Widerøe er den eneste kabinforeningen i SAS-konsernet hvor arbeidsgiveren ensidig kan endre pensjonsordningen uten å forhandle med de ansatte. De har en tremåneders varslingsfrist. Det er alt, sier forhandlingsleder Lars-Petter Larsen i Parat.

Han sier at kravet fra medlemmene er å få medbestemmelse over pensjonsordningen på lik linje med pilotene i selskapet, og at en endring ikke vil gjøre utslag før i 2017. De ansatte ber også om å få tilsvarende forsikringer som pilotene, men alt dette er blitt avvist.

— De kabinansatte ber ikke om mer penger, men ledelsen nekter å gå med på en endring i forsikringen med argument om at det skal være et nulloppgjør i år, sier Larsen.

- Umulig

Kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe forklarer at det er umulig for selskapet å gi de kabinansatte forhandlingsrett om pensjonsordningen.

— Dagens pensjonsordning er en kollektiv ordning for hele Widerøe, men som pilotene har forhandlingsrett om fordi de i sin tid slo sin egen pensjonsordning sammen med bedriftens. Når pilotene forhandler, så blir deres resultat det som gjelder for alle ansatte, sier Kongsteien til NTB.

Han sier det er praktisk umulig å slippe de kabinansatte til i forhandlingene om pensjon i tillegg til pilotene.

Kongsteien sier også at spørsmålet om forsikring og uenighet om hvilken sats de ansatte skal lønnes etter ved overtid er spørsmål hvor det er uenighet.

— Vi har tro på at vi finner en løsning med de ansatte under meklingen, og at vi kan unngå en streik, sier Kongsteien.