En 23 år gammel mann er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fire år og to måneders fengsel for blant annet to voldtekter.

Straffen er åtte måneder kortere enn straffen han fikk i Nord-Troms tingrett, skriver Nordlys.

I tillegg til de to voldtektene er mannen dømt for ett tilfelle av seksuell handling med barn under 16 år og for å ha brutt et besøksforbud. Han ble frikjent for en tredje voldtekt. Voldtektene som er inkludert i tiltalen, ble begått i Oslo, Bergen og Tromsø.

Mannen er tidligere dømt for blant annet seksuell omgang med fem forskjellige jenter under 16 år. Lagmannsretten mener likevel det ligger en formildende omstendighet i at 23-åringen har fått påvist en dyssosial personlighetsforstyrrelse.

I tillegg til fengselsstraffen, må mannen betale 150.000 kroner i oppreisning til voldtektsofrene, inkludert fornærmede i voldtekten han ble frikjent for. At han også må betale oppreisning til den tredje kvinnen, skyldes at det er ulike beviskrav for straff og oppreisning.