Statoil mangler oversikt over boreslam på Gullfaks

Statoil har brukt store mengder borevæske for å hindre ukontrollert utblåsing på Gullfaks C, men har ikke oversikt over hvor slammet har blitt av.