— Når fagfolk etterspør mer kontroll, så gir det grunn til uro. Om det av profittårsaker ikke gjennomføres tilstrekkelig kvalitetssikring av maten i EU, så må vi få økt kontroll fra norsk side. Jeg venter at det er et av tiltakene regjeringen vil vurdere, sier KrF-representant Hans Fredrik Grøvan til Nationen.

Antibiotikaresistente bakterier er blitt et stort problem for EU, som anslår at resistens fører til at 25.000 mennesker dør årlig. Samtidig viser importstatistikk fra Landbruksdirektoratet at to tredeler av alt kjøtt som ble importert i første halvår, 6,4 millioner kilo, kom fra EU.

Professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Steinar Westin, mener EUs frihandelssystem, som Norge er en del av, gjør det vanskeligere å hindre spredning av resistente bakterier og sykdommer.

KrF-representanten har nå sendt et skriftlig spørsmål til statsråd Vidar Helgesen som har ansvar for EØS-saker og Norges forhold til EU. Der spør han om regjeringen vil ta et initiativ på tvers av departementene for å finne løsninger, både nasjonalt og internasjonalt, for å motvirke spredning av antibiotikaresistente bakterier.