Likevel gikk 90 prosent av disse direkte videre til videregående opplæring.

Stadig flere får den aller laveste karakteren, viser tall som Stortingets utredningsseksjon har utarbeidet. Mens det i skoleåret 2010-2011 var 7,5 prosent som hadde karakteren 1 eller som ikke var vurdert, var det 8,2 prosent i 2011-2012 og 9,7 prosent i 2013-2014.

Tallene inkluderer ikke de 13 prosent av elevene som var fritatt i ett eller flere fag.

— Økningen i antall elever som forlater grunnskolen uten tilstrekkelig faglig grunnlag for å ta fatt på videregående utdanning er urovekkende, sier Høyres medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Kent Gudmundsen til VG.

Han mener samtlige skolepolitikere de siste årene bør ta innover seg at samfunnet ikke har maktet å gi disse elevene et tilpasset opplegg verken i grunnskolen eller etterpå, og mener grunnskolenes avlevering av elever med karakteren 1 eller ingenting, ikke kan fortsette lenger.

— Kommunene må ta ansvar for å sikre ungdommene fullført ungdomsskole før disse sendes videre til videregående opplæring, sier han.

Ingen stryker på ungdomsskolen, men karakteren 1 betyr at eleven «har svært lav kompetanse i faget», ifølge forskrift til Opplæringsloven.