Pårørende krever svar fra politiet

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener det er opplagt at politiet kom for sent til Utøya. Nå vil hun vite hvorfor.