- Ingen avtale svært negativt

Dersom den internasjonale klimakonferansen i Cancun ender uten et sluttdokument, vil det være svært negativt for det videre klimaarbeidet, mener statsminister Jens Stoltenberg.