Én uke etter at mannen ble pågrepet, svarer politiet at de ikke vurderer å utvide eller endre siktelsen mot ham.

— Nei, ikke per i dag, svarer politiinspektør Hanne Kristin Rohde i en epost til NTB.

I løpet av den siste uken har etterforskere gjennomsøkt 29-åringens leilighet, bil, hans foreldres bil og gjort undersøkelser rundt telefonaktivitet og PC. Hunder som er trent til å søke etter blod og sæd er tatt i bruk i søket.

29-åringens forsvarer, advokat Kim Gerdts, mener det er åpenbart at klienten har vært under etterforskning for forsvinningen av Sigrid Giskegjerde Schjetne - ikke bare for å ha forklart seg uriktig om å ha sett jenta. I løpet av uken vil han derfor begjære fullt dokumentinnsyn.

— De tvangsmidler som politiet har brukt mot ham, betyr at han automatisk skulle hatt status som siktet. Men det kan det synes som de har glemt, sier Gerdts sarkastisk.

Får rettigheter

Når en person er siktet for et kriminelt forhold, utløses en del rettigheter slik at personen får mulighet til å ivareta sine egne interesser. Innsyn i sakens dokumenter er en av disse rettighetene.

Gerdts sier til NTB at pragmatiske hensyn ligger til grunn for at han ikke allerede har begjært innsyn.

— Vi tror ikke vi vil få det. De vil trolig klausulere dokumentene, og da må vi gå via retten, sier han. Klausulerte dokumenter innebærer at Gerdts ikke ville kunne meddele innholdet videre til klienten.

Politiet ordknappe

Forsvareren har tidligere varslet at han vil anmelde politiet inn for Spesialenheten for politisaker. Når det vil skje, er uvisst.

— Vi har rett og slett valgt å vente litt slik at vi kan samle alle lovbruddene først. Jeg har knapt gjort annet de siste dagene, sier han.

Politiet holder nå kortene meget tett til brystet, men opplyser overfor NRK at de ikke har funnet biologiske spor i løpet av de siste dagene som kan knyttes til saken.

Politiinspektør Rohde vil ikke svare på spørsmål som angår den siktede 29-åringen fordi hans identitet er kjent gjennom mediene.

— Det betyr at Oslo politidistrikt ikke kan besvare noen spørsmål knyttet til dette vitnet uten å bryte taushetsplikten, skriver Rohde. Hun viser til at etterforskningen pågår «bredt fordelt på de tidligere angitte prosjekter». Det er ikke funnet flere av Sigrids eiendeler enn det som tidligere har vært kjent.

Gerdts sier klienten ikke har vært gjennom flere avhør etter at han ble løslatt. Politiet har heller ikke varslet at det er aktuelt med flere avhør av ham eller kjæresten, som skal ha gitt ham alibi for tidspunktet da Sigrid forsvant, ifølge advokaten.

Vurderer søk

Det er nå mer enn en måned siden 16 år gamle Sigrid forsvant på vei hjem. Nærmere 80 frivillige søkte etter henne i nærområdene på Østensjø søndag.

— Vi tar en uke om gangen. Foreløpig ligger det fast at søk gjennomføres onsdag og søndag, sier familiens talsmann Geir Strand til NTB.

Familien holdes jevnlig oppdatert av politiet, og har tiltro til jobben som gjøres. Familien forstår at politiet er tilbakeholdne med å gå ut offentlig med informasjon på dette stadium i etterforskningen.

— De aksepterer at man ikke kan gå ut med alle mulige detaljer etter hvert som det skjer. De har ikke noe å utsette på det, sier Strand. (©NTB)