Mannen sjekket i alt 19 personer ved totalt 14 tilfeller og begikk dermed taushetsbrudd under særdeles skjerpende omstendigheter, skriver Aftenposten.

Ifølge Oslo tingretts dom brukte mannen tilgangen han hadde til sensitive personopplysninger gjennom det sentrale straffe— og politiopplysningsregisteret og saksbehandlingssystemet Strasak.

Mannen ble dømt til 30 dagers betinget fengsel, samt en bot på 15.000 kroner. Dommen falt 27. mars.