Hovedprioriteringene i år har vært prosjekter som jobber med klimarelaterte spørsmål, kulturminner samt friluftsliv og folkehelse, opplyser fondet etter styremøtet tirsdag, hvor høstens tildelinger ble vedtatt.

Styreleder Morten Ruud sier fondet har behandlet 71 søknader om støtte denne høsten.

Dagen etter at Store Norske vedtok omfattende kutt, gir fondet penger til å bevare kulturminner knyttet til gruvedriften på Svalbard og gjøre dem mer tilgjengelige for publikum.

Totalt er det delt ut 16,4 millioner kroner i år. Siden fondet startet i 2007, har det gitt bort drøyt 74 millioner kroner til 384 prosjekter.