Norsk flyskole får ikke utdanne flygere

North European Institute of Aviation på Vigra utenfor Ålesund er fratatt lisensen til å utdanne flygere.