Helse— og omsorgsminister Bent Høie (H) la fram avtalen 7. mai, og punktet om eventuelle reaksjonsmuligheter mot leger som nekter å sette inn spiral, kom med til tross for Helsetilsynets protester, skriver VG.

Helsetilsynet skriver i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet 2. mai at de ser det som «svært problematisk» å tvinge kommuner til å gå til oppsigelser når man har sørget for at kvinnen har andre alternativer.

— Hvis man tolker regelverket på en slik måte at legen mister autorisasjonen dersom han ikke setter inn spiral, men i stedet sender pasienten til nabolegen, så får det konsekvenser. I enkelte kommuner kan det få betydning for det samlede helsetilbudet, og det har vi meddelt departementet, sier direktør Jan Fredrik Andresen til avisen.

I brevet ber Andresen Helse- og omsorgsdepartementet tydeliggjøre regelverket dersom de velger å ikke følge Helsetilsynets syn. Bent Høie sier til VG at de skal sende på høring en tydeliggjøring av forskriften, men slår også fast at spiralnekt gir grunn til oppsigelse.

— Høringsutkastet er helt korrekt. Dersom en lege ikke retter seg etter lover og regler etter gjentatte anmodninger, er siste utvei å si opp kontrakten, sier han.