67 av de 169 representantene som møter i Stortinget i oktober er nye i jobben, viser SSBs valgprognose. Ikke siden 1945 har det vært flere nye ansikter på Stortinget.

Prosentvis flest nye har naturlig nok Venstre, som øker antall mandater fra to til ni. Åtte av de ni har aldri vært på Stortinget før, bare Trine Skei Grande, partiets leder, kjenner gangene og spillet i nasjonalforsamlingen godt.

Høyre får inn 24 nye ansikter, mens det fra Arbeiderpartiet vil være 16 som tidligere ikke har møtt fast.

0,2 år yngre

Alderssammensetningen i det nye Stortinget endrer seg lite. Snittalderen på de nye representantene er 46 år.

Det betyr at alderen i snitt går ned med 0,2 år sammenlignet med det sittende Stortinget.

Eldste representant er Svein Flåtten fra Høyre i Vestfold med sine 68 år, mens yngstemann blir Sivert Haugen Bjørnstad fra Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag. Han vil være 23 år når det nye Stortinget trer sammen.

Samme kvinneandel

Dersom prognosen ved halv to-tiden tirsdag slår til, vil 67 av de 169 stortingsrepresentantene være kvinner. Det er akkurat like mange som i forrige periode. 67 kvinner og 102 menn ligger an til å få møte på Stortinget i den kommende fireårsperioden. Det er en kvinneandel på 39,6.

Skjevest er kjønnsfordelingen i Vestfold (1 kvinne, 6 menn), Telemark (1-5) og Aust-Agder (1-3).

Tre fylker har overvekt av kvinner blant representantene. Det er Rogaland (8-6), Vest-Agder (4-2) og Nord-Trøndelag (3-2).