Jan Harsem mistet sin gravide kone i brannen på «Scandinavian Star» i 1990. Hun var en av 159 som omkom.

Oslo-politiet har bedt om et møte med ekspertgruppa som har laget den nye rapporten om Scandinavian Star-brannen.

Harsem er i dag styremedlem og talsmann for den nasjonale støttegruppen etter det som kalles Scandinavian Star-ulykken.

— Ikke sjødyktig

— Materialet som er lagt fram nå, og annen ny informasjon peker mot at vi står overfor en rettsskandale, nemlig en uoppklart mordbrann og dessuten en mangelfull plassering av ansvaret for driften av et skip som ikke var sjødyktig, sier Harsem til NTB.

Han trekker fram at norske myndigheter i 1990 uten videre slo seg til ro med eierforholdene rundt skipet og videre at norsk politi uten skepsis aksepterte at en dansk trailersjåfør som også døde i brannen var gjerningsmannen.

Politi-etterforskning

— Nå kommer det en massiv dokumentasjon og en massiv resonering og begrunnelse for at det har vært en rekke ytterligere brannstiftelser gjennom helgen for å maksimere ødeleggelsene av skipet, sier Harsem.