Et enstemmig landsstyre i SV foreslår å verne 10 prosent av det partiet kaller produktiv skog i Norge. Dette er et areal på størrelse med Akershus og Østfold, skriver Aftenposten.

— SV mener det må satses på vern av naturtyper som er underrepresentert i dagens verneområder og sikre levevilkårene for utrydningstruede arter, heter det i programforslaget som skal vedtas på SVs landsmøte til helgen.

Ifølge en rapport fra miljøorganisasjonen WWF vil det koste minst 1 milliard kroner i året å frede 10 prosent av skogen.

For inneværende år har regjeringen satt av 231 millioner kroner til skogvern, en økning på 100 millioner kroner fra i fjor. Norge ligger etter når det gjelder skogvern, mener miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, som også er nestleder i SV.

— Det er ingen tvil om at vi trenger et ambisiøst skogvern i årene fremover. Jeg tror dessuten det er bredere støtte for dette enn mange tror, også blant skogeierne, sier han.

Solhjells ønske faller ikke i smak hos landbruks- og matminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp). Han kaller programformuleringen om 10 prosent skogvern «et teoretisk mål som virker mot sin hensikt». Vedum mener SV viser liten forståelse for folk som forvalter og lever i naturen.