- Asylbarna kan ikke juble ennå

Jussprofessor tror ikke Nathan-dommen vil få særlig stor betydning for andre asylbarn.

Publisert Publisert

VANT FREM: Nathan Eshete (7) og familien vant mot UNE. Det innebærer ikke at andre automatisk lettere vil vinne frem, mener professor. Foto: Håvard Bjelland

  • Christian Nicolaisen
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

Tirsdag fikk Nathan Eshete (7) og foreldrene nok et pusterom i kampen mot den norske stat.

Oslo tingrett ga familien medhold, og ugyldiggjorde Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om å sende dem ut av landet. Dermed må UNE behandle saken på nytt.

— Ikke stor overføringsverdi

Familien Eshete er ikke de eneste som sitter og venter. De 644 andre asylbarna som venter på å få sine saker behandlet i rettssystemet, har liten grunn til å slippe jubelen løs.

Det mener jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen.

- Dommen i Nathan-saken tar utgangspunkt i særegne, konkrete forhold knyttet til hans sak. Dette gjør at dommen ikke har så stor overføringsverdi til andre saker, sier Marthinussen, som er professor i rettsvitenskap.

- For knapp begrunnelse

Tingretten har i dommen lagt vekt på to avgjørende momenter:

Det ene er at politiet aldri videresendte en attest som viste at Nathans mor hadde lovlig opphold en periode. Dermed ble ikke den informasjonen en del av UNEs saksbehandling.

Les også

«Denne seieren bør være et punktum for Nathan»

Retten mener også at UNE i for liten grad har begrunnet hvorfor ikke Nathans tilknytning er sterk nok til at han burde få oppholdstillatelse.

- Begrunnelsen når det gjelder barnas beste er for knapp. Dersom det er en gjennomgående praksis i nemnden, kan det for så vidt komme andre asylbarn til gode. Men jeg tror ikke det er så mye å hente for andre i lignende situasjoner, sier han.

Ugyldig vedtak

Marthinussen understreker at gårsdagens dom ikke innebærer at Nathan får bli i Norge på permanent grunnlag. Tiden kan imidlertid være på sjuåringens side.

- Dommen betyr at UNEs vedtak er ugyldig. Det betyr ikke at Nathan har vunnet, men at saken må opp til ny behandling i nemnden. Men da vil han ha vært i Norge enda lenger. Etter hvert vil tidsbruken bli såpass lang, at sterke menneskelige hensyn kan komme til å få betydning, sier han.

- Tror du at UNE vil anke dommen?

- Det kan hende, men etter mitt syn er det en del forhold ved dommen som tilsier at det kanskje ikke er noe stort poeng å anke. Dommen er ikke av en veldig prinsipiell karakter, sier Marthinussen.

— Kan få konsekvenser

Eshete-familiens advokat, Arild Humlen, er enig med professoren i at domsresultatet som sådan ikke nødvendigvis vil få så stor overføringsverdi.

Les også

- «Aina, vi vant

Han mener likevel det finnes elementer ved dommen som kan få konsekvenser for andre i lignende situasjon.

Oslo tingrett slo blant annet fast at UNE ikke i tilstrekkelig grad hadde begrunnet vurderingene sine rundt hensynet til Nathans beste, satt opp mot innvandringsregulerende hensyn.

— Når UNE først foretar en slik prøving eller vurdering, så må den kvalitativt sett være god. Hvis ikke reagerer domstolen med en gang, slik de har gjort i Nathans sak. Og det er et allmenngyldig element ved dommen, sier Humlen, som har prøvd en rekke asylsaker i retten de siste årene.

- Tydelig signal

Humlen får støtte fra bergensadvokat Kristine Aarre Hånes, som har asylrett som sitt spesialfelt.

— Dommen sender et tydelig signal om at UNE ikke gjør en forsvarlig nok vurdering av barnets beste. Det gjelder ikke bare i denne saken, slik jeg ser det, sier Hånes.

Asyladvokaten skynder seg å legge til at Nathan-dommen ikke står like sterkt som en avgjørelse i lagmannsretten ville gjort.

— En tingrettsdom vil selvsagt ikke ha samme verdi som en dom fra en høyere instans. Likevel mener jeg dommen er interessant. Dette går på UNEs prakis, en praksis vi kjenner igjen fra andre saker, sier Hånes.

Kan være inspirerende

Rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) tror heller ikke at gårsdagens dom vil få avgjørende, prinsipiell betydning for andre asylbarn.

- Plenumsdommen i Høyesterett før jul vil være veiledende for saker som gjelder lengeværende barn. Men enkeltseirer i tingretten kan være en inspirasjon for andre som er i en lignende situasjon, sier han.

Høyesterett slo blant annet fast at myndighetene kan la innvandringsregulerende hensyn gå foran hensynet til barnas beste.

Statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justisdepartementet sa i går til NTB at de tar saken til etterretning. Han mener UNE må vurdere om de godtar dommen.

- Vi skal lese dommen og studere den, men regjeringen behandler ikke enkeltsaker.

UNE ønsket tirsdag ikke å kommentere verken domsresultatet eller om det blir aktuelt å anke. Ankefristen er fire uker.

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent
BT anbefaler

- Forsto at det var alvor

Lørdag kveld ble en ung kvinne funnet død i en leilighet. En ung mann var også til stede og ble sendt sykehus.

LES SAKEN

Sakene flest leser nå

  1. Skyss frykter mer trengsel tirsdag morgen. Dette er grunnen.

  2. – Ja, det vil bli kaos i Åsane

  3. Ruth Grung tapte i Bergen, men gir seg ikke: – Jeg står løpet ut. Jeg er en fighter.

  4. Hun håpet brann­alarmen skulle gå, så hun fikk slippe. Til slutt bestemte Weronica (19) seg.

  5. Dette liker Lars Arne Nilsen dårlig: – Et bergensfenomen

  6. Øygarden: Opphever karantene for skoletrinn