Helsedirektoratets rekrutteringstilskudd til psykologer i de kommunale helse— og omsorgstjenestene er på 100 millioner kroner. Over 40 millioner kroner utlyses nå på nytt for å øke rekrutteringen av psykologer i de kommunale- helse og omsorgstjenestene.

​- Satsingen fører til at flere kommuner ansetter psykologer. Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er et viktig tiltak for å bidra til god psykisk helse i befolkningen, sier Anette Mjelde, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Søknadene behandles fortløpende inntil midlene er innvilget, eller fram til søknadsfristen 1. november.

— Også denne gangen håper vi å få søknader fra kommuner som ønsker å prøve ut psykolog tilknyttet den videregående skolen, i nært samarbeid med skolehelsetjenesten, sier Mjelde.

Psykologene skal være en del av kommunens lavterskeltilbud og bidra til å styrke viktige områder innenfor psykisk helse og rusfeltet, som for eksempel satsingen på økt gjennomføring i videregående opplæring, opplyser direktoratet.