I revidert nasjonalbudsjett onsdag vil regjeringen legge til 50 millioner kroner ekstra i potten til videreutdanning av lærere, etter det NTB erfarer.

Pengene kommer på toppen av de 300 millioner kronene som ble bevilget til formålet i statsbudsjettet for 2014.

Rekordmange lærere — totalt 7106 - søkte om å ta videreutdanning innen fristen gikk ut i april i år, og 3000 fikk plass på et videreutdanningstilbud til neste skoleår i den runden.

Med onsdagens påplussing vil antallet som får et tilbud øke til 3500.

Til sammenligning var det 2000 plasser tilgjengelig i fjor.

- Ikke engangsløft

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) brukte mye av taletiden sin på lærerløftet, da han snakket til delegatene på Høyres landsmøte på Gardermoen søndag.

Han understreket hvor viktig læreren er for å få til sosial mobilitet og muligheter for alle.

— Skoleforsker Thomas Nordahl har uttalt at med en god lærer fem år på rad, kan læringsutbyttet for barn fra familier med høy inntekt og barn fra familier med lav inntekt utlignes fullstendig», fortalte han.

Til NTB sier Isaksen at han er svært glad for at så mange lærere søkte på tilbudet i år.

For første gang siden videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet» startet i 2009, var det også flere søkere enn plasser - til tross for at tilbudet er utvidet.

— Kommunene har også svart godt og vist at de er villig til å prioritere dette når den statlige andelen av regningen ble økt, sier han.

Barnehageløft

Isaksen økte statens andel fra 50 til 60 prosent fra 1. januar i år, og til hele 75 prosent når læreren videreutdanner seg innen matematikk og realfag.

Årets søkerrunde viste at interessen var spesielt stor når det gjelder matematikk og naturfag, både blant lærere og skoleeiere. Over 2000 lærere har fått innvilget søknader om videreutdanning i disse fagene.

— Jeg har understreket flere ganger at etter- og videreutdanning av lærere ikke dreier seg om et engangsløft i ett budsjett, men en prioritering og oppbygging i budsjettene i årene fremover, sier Isaksen.

I talen til landsmøte var Isaksen klar på at etter- og videreutdanning også er et prioritert område for de ansatte i barnehagene.

— Lærerløftet er ikke bare for skolen, vi må også ha et barnehagelærerløft, uttalte Isaksen.