— Dette er krystallklart fra vitenskapens side, men politikerne later som om de ikke vet det, sa Hansen da han talte under et klimaseminar under Arendalsuka torsdag.

For å unngå en klimakatastrofe må en stor andel av verdens fossile energiressurser få ligge i fred, mener den frittalende professoren som allerede på 1980-tallet advarte om følgene av global oppvarming.

Utvinning av tjæresand, som Statoil bedriver i Canada, beskriver han som «umoralsk». Hansen har i brevs form bedt norske myndigheter slutte å bidra til slik virksomhet gjennom eierskapet i Statoil.

— Hvis Norge gjør det rette og stanser denne utvinningen, vil det utgjøre en stor forskjell og sende et tydelig signal, sier han.