— Hvis Statoil virkelig vil gjøre det som har kommet fram i mediene, er det ingen tvil om at det er et brudd mot den rødgrønne regjeringens tanke med eierskapet. Dette er overhodet ikke i tråd med hva Aps syn om hva Statoils rolle er, sier næringspolitisk talsmann Terje Aasland i Ap til Klassekampen.

Han presiserer at regjeringen har vært tydelig på at Statoils hovedkontor skal ligge i Norge og at også vitale hovedkontorfunksjoner i størst mulig utstrekning skal det.

Statoil vurderer å flytte 250-300 stillinger fra Norge til lavkostland allerede innen 2015, og hele 1.000 stillinger kan være flagget ut innen 2020. Kuttene skal skje innenfor områdene IT, byggadministrasjon, HR og finans.

— Statoil-ledelsen har ikke blankofullmakt til å gjøre hva den vil så lenge de leverer overskudd. Å kun tenke profitt er ikke i tråd med våre ønsker som eier, sier Aaslands partikollega Cecilie Bjelland i Stavanger Ap.

Bjelland uttaler seg som leder av lokallaget og som medlem av sentralstyret, og ikke i kraft av sin jobb som statssekretær i Arbeidsdepartementet. Hun sier hun kommer til å ta opp saken på sentralstyremøtet i august, med hele partiledelsen samlet.

— Statoil har ennå ikke bestemt seg for om de vil gjøre dette, derfor må vi nå sende et veldig kraftig signal. Selskapet skal ikke bare ha profitt som mål, men har og en rolle som samfunnsaktør, sier hun.