Orveland som i flere år var samboer med Røkkes ekskone, har hevdet at Røkke flere ganger lovet ham 10 prosent av aksjeformuen sin i gave.

Asker og Bærum tingrett avviste kravet i fjor sommer. Borgarting lagmannsrett besluttet i januar i år at anken ikke kunne fremmes, og det er anken på denne avgjørelsen Høyesterett nå har avvist, skriver VG.

Orveland må nå gi opp de 1,7 milliarder kronene og isteden punge ut med 5.000 kroner i sakskostnader.

— Min klient forventet dette resultatet, men er selvsagt glad for enstemmig medhold i Høyesterett på at han ble utsatt for et fullstendig grunnløst milliardsøksmål, sier Røkkes prosessfullmektige i saken, advokat John Christian Elden.