Politiet har gjentatte ganger sagt at politifolkene 22. juli fulgte sine egne prosedyrer, men Jørn Bue Olsen, konsulent og lærebokforfatter med doktorgrad i etikk og ledelse, mener at dette ikke er nok, skriver Vårt Land.

Han mener at ledere og hver enkelt polititjenestemann har et ansvar som individer.

— Hvis regler og prosedyrer blir noe overordnet som vi ikke kan avvike fra og hindrer at vi gjør det åpenbart rette, eller handlingslammer oss, er det fare på ferde. I en krigslignende situasjon som 22. juli er dette katastrofalt, sier han.

Olsen understreker at uansett svakheter ved systemet har individene ansvar for valgene de gjør innenfor de rammene systemet setter og peker på at det å håndtere rutiner og prosesser bare er administrasjon og ikke ledelse.

— Ledelse er å ta beslutninger i situasjoner der du må tenke selv. Hva når det blir feil å følge prosedyren? spør han, og mener politiet må øve på å løse dilemmaer som oppstår.

— Militære trener på dette. Politiet trener på mye annet også, og det kan virke som de ikke har trent nok på dette. En terrorberedskap må kunne håndtere noe som ligner på denne situasjonen, selv om det var vanskelig, sier Olsen.

Det er ventet at politiet får kraftig kritikk i rapporten fra 22. juli-kommisjonen, som legges fram mandag.