Årets første nyttårsbarn ble født i Oslo.

— Et barn ble født her klokken 0.08, får NTB bekreftet hos fødeavdelingen på Ullevål sykehus.

Sykehuset hadde natt til onsdag ingen ytterligere detaljer rundt fødselen, men avdelingen vil komme med mer informasjon senere dersom det viser seg at dette barnet blir utpekt som Norges nyttårsbarn for 2014.

Oslo universitetssykehus mottar nyfødte på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Disse to stedene har til sammen landets største fødeavdeling med over 9.000 fødsler i året. Ved avdelingen på Rikshospitalet ble det født et barn klokken 3.24.

- Det ble en jente

Haukeland universitetssjukehus i Bergen har landets nest største fødeavdeling. Men håpet om et vestlandsk nyttårsbarn ble svekket da det ble kjent at nyårets første fødsel på Haukeland skjedde klokken 1.56.

— Det er en jente, opplyser pressevakt Camilla Crone Leinebø.

Jordmor opplyser om at foreldrene til Vestlandets første nyttårsbarn nå ligger og sover.

Det vestlandske nyttårsbarnet ble født bare 8 minutter etter at Midt-Norge fikk sitt nyttårsbarn. Fødeavdelingen ved St. Olavs hospital i Trondheim opplyste natt til onsdag at et barn ble født der klokken 1.48.

5099 fødsler på Haukeland

Fødselstallene for 2012 viser at det i fjor ble født 5099 barn på Haukeland sykehus.

— Det ble født 3643 på Føden, og 1456 på Storken, opplyser pressevakt Camilla Crone Leinebø, som kan fortelle at dette talllet er helt innenfor normalen.

— Det blir født rundt 5000 barn her hvert år, sier hun.