Alvorlige straffesaker er blitt henlagt etter at politiet ikke har kunnet garantere for sikkerheten til sine kilder, skriver Dagens Næringsliv.

— Informanter kan ha en nøkkelrolle i oppklaringen av kriminalsaker, men politiet mener vernet ikke er bra nok. Arbeiderpartiet går nå inn for å styrke informantvernet betraktelig, sier partiets justispolitiske talsmann Jan Bøhler til Dagens Næringsliv.

Han mener stadig mer brutal kriminalitet gjør at politiet trenger mer effektive metoder.

Arbeiderpartiet vil trolig legge seg på Riksadvokatens linje i informantvernet. Modellen går ut på å gi politiet vide fullmakter til bruk av informanter i en tidlig fase av straffesaker.

Lovforslaget vil trolig blir fremmet tidlig neste år.