- Stor utfordring å vurdere Breivik-rapporten

Professor Tarjei Rygnestad, leder av den rettsmedisinske kommisjonen som skal vurdere rapporten om Anders Behring Breivik, sier oppgaven er utfordrende og kan ta lengre tid enn vanlig.