All flytrafikk på Gardermoen står

.All flytrafikk på Gardermoen står.Vann som fryser til is på bakken, fører til at all trafikk står stille på Oslo Lufthavn Gardermoen mandag morgen.