Ingen nye regioner, fylkesgrensene uendret

Regjeringen har bestemt seg for å skrinlegge tanken om nye regioner og endring av fylkesgrensene.