Høgskolen i Oslo vil bli universitet

Rektor ved Høgskolen i Oslo mener skolen bør ha som ambisjon å bli landets første profesjonsuniversitet.