Skades på skoleveien

I løpet av fem år er 76 barn blitt drept eller hardt skadd i trafikken på vei til skolen.