Stenger badeanlegg

Indikasjoner på legionellabakterier i dusjanlegg har ført til at fem badeanlegg i Bærum er stengt med umiddelbar virkning.