Fire av ti rammet av økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet har rammet mer enn fire av ti norske bedrifter de siste to årene, ifølge en undersøkelse fra PricewaterhouseCooopers (PwC).