Muslimer oppfordres til å boikotte danske varer

En tekstmelding om å boikotte danske varer spres nå i det muslimske miljøet i Norge etter at Muhammed-tegningene ble publisert i Danmark.