Flere barn venter på fosterhjem

Køen av barn som venter på plass i fosterhjem, øker i takt med at det stadig blir flere barn under tiltak hos barnevernet.