Mistenkelig koffert var hittegods

Utenriksdepartementet ble avsperret da det ble funnet en mistenkelig koffert.