Vil setje urfeet i genbank

Den nordiske genbanken for husdyr vil prøve å berge avlsmateriale frå den store buskapen med norske urkyr i Dalarana i Sverige.