Sjøen utenfor Tromsø full av lykkepiller

Det er neppe grunn til å ta i bruk begrepet en glad laks om livet i sjøen utenfor Tromsø, men det viser seg nå at lykkepiller inntatt av byens innbyggere, når fram til sjøen selv etter at avløpsvannet er renset.