Nøster opp kokain-nett

Politiet er i ferd med å rulle opp en omfattende kokainsak i Stavangerområdet.