Landsforening under lupen

Revisorselskapet PwC skal nå granske topplederne i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) for økonomisk samrøre, bruk av innleide konsulenter og utbredt ukultur i organisasjonen.