- Hagen-bok krenker muslimer

Carl I. Hagen fornærmer muslimer når han omtaler Muhammed som krigsherre, voldsmann og kvinnemishandler i boken sin. Men Islamsk Råd ber norske muslimer om å avstå fra reaksjoner.