Streiken i Oslo kommune over

– Unios medlemmer har fått en forsikring om god lønnsutvikling i år og de nærmeste årene, opplyser organisasjonen.