Facebook-grupper

Navn: Petter Bae Brandtzæg Stilling: Forsker ved SINTEF Aktuell: Forsker på nettsamfunn. Spesiell kompetanse på Facebook hvor nå 1,5 millioner nordmenn er registrert.