Trekker blasfemi-forslag

Senterpartiet trekker forslaget om tillegget i rasismeparagrafen i den nye straffeloven som skal hindre krenkende ytringer.