Slik vil SFT unngå ein ny tankskandale

Alle anlegga som tar imot farleg avfall skal bli grundigare sjekka i framtida, lovar SFT. Anlegga får og strengare krav.