IQ-tester høyskolesøkere

Ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo er IQ-test innført som en del av opptaksprøvene.