29 mill. til Fedje-depot

Regjeringen setter nå av 29 millioner kroner til reetablering av hoveddepot for oljevern på Fedje.