Henger ut skoler i kampanje

Med et mobberegister har kampanjen «Stopp mobbingen» svartelistet skoler der elever mobbes. Skoleledere og rektorer føler seg mobbet av antimobbekampanjen.