Klima - den nye religionen

Hvorfor er klimadebatten så opphetet? Fordi klima er vår nye religion, mener Jens E. Kjeldsen.